หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ เข้าร่วมประชุมโครงการกำกับดูแลเเละนิเทศงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนมีนาคม 2563
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ และนางสาวพัชรี มะลิแย้ม ครู กศน.ตำบลหัวปลวก เข้าร่วมประชุมโครงการกำกับดูแลเเละนิเทศงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยมีนายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอเสาไห้ เป็นประธานในพิธีเปิด ณห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวปลวก ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.