หัวข้อข่าว : การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนตำบลม่วงงาม
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลม่วงงาม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการลดปริมาณขยะด้วยวัสดุธรรมชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ ม.2 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี อบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ประโยชน์จากขยะ การสานชะลอมจากไม้ไผ่ การทำหูหิ้วแก้วจากไม้ไผ่ การทำน้ำมันเขียว


.