หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลเมืองเก่า กิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรการแปรรูปอาหาร
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลเมืองเก่า (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ในระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2563 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเสาไห้ มอบหมายให้ นางสาวมณีรัตน์ อริเดช ครู กศน.ตำบลเมืองเก่า จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรการแปรรูปอาหาร ณ อาคารอนกประสงค์เทศบาลตำบลเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.