หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลเมืองเก่า จัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาสังคมเเละชุมชน หลักสูตรการอนุรัษณ์พลังงานเเละสิ่งเเวดล้อม
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลเมืองเก่า (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเสาไห้ มอบหมายให้ นางสาวมณีรัตน์ อริเดช ครู กศน.ตำบลเมืองเก่า จัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาสังคมเเละชุมชน หลักสูตรการอนุรัษณ์พลังงานเเละสิ่งเเวดล้อม โดยมี นางกมลทิพย์ หมายมั่นสมสุข ครูชำนาญการพิเศษ ลงนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.