หัวข้อข่าว : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กศน.อำเภอบ้านแพง ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ กัญชงกัญชาเพื่อการเรียนรู้รักษาสุขภาพ ณ กศน.อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กศน.อำเภอบ้านแพง ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ กัญชงกัญชาเพื่อการเรียนรู้รักษาสุขภาพ ณ กศน.อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม


.