หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ ดำเนินการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ มอบหมายให้ นางวัชรี คุยนา ครู กศน.ตำบลต้นตาล พร้อมด้วย เจ้าหน้าสาธารณสุขตำบลสวนดอกไม้ ดำเนินการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 10 คน เเละ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 10 คน รวม 20 คน ณ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.