หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ เข้าร่วมงานเปิดตลาด “กาดย่ำค่ำ”
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ( เวลา 16.30 น.) นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมงานเปิดตลาด “กาดย่ำค่ำ” ซึ่งจะมีการเปิดในยามเย็นของทุกวันเสาร์ ของสัปดาห์ เพื่อให้ประชาชนได้นำผลิตภัณฑ์ของชุมชนออกมาจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ ทั้งนี้ยังคงเอกลักษณ์ของชาวไทยญวนเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสืบต่อไป ณ วัดไผ่ล้อม ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.