หัวข้อข่าว : จันทร์เช้า...เคารพธงชาติ
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


21 พฤศจิกายน 2565 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา นำคณะข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา และ กศน.อำเภอเมืองยะลา ร่วมกิจกรรมจันทร์เช้า เคารพธงชาติ กิจกรรมร้องเพลงชาติร่วมกัน สวดมนต์ของผู้นับถือศาสนาพุทธ และกล่าวดุอาห์ของผู้นับถือศาสนาอิสลาม และได้มอบนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา


.