หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ ข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น การดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2565 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น การดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อิงธารรีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก


.