หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 17-18 กันยายน 2565 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ พร้อมด้วยบุคลากร ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.