หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ เข้าร่วมโครงการค่ายยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือปากช่องเเคมป์ อำเภอปากช่อง จังหวัดสระบุรี
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ มอบหมายให้บุคลากร นางสาววัชรี คุยนา ครู กศน.ตำบลต้นตาล นางสาวมณีรัตน์ อริเดช ครู กศน.ตำบลเมืองเก่า นางสาวจุฬารัตน์ อิ่นอ้าย ครู กศน.ตำบลเริงราง นางสาวอังศุมาลิน สีธรรม ครู กศน.ตำบลพระยาทด เเละนายวุฒิ ผ่องสนาม ครู กศน.ตำบลสวนดอกไม้ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือปากช่องเเคมป์ อำเภอปากช่อง จังหวัดสระบุรี


.