หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนา กศน.ตำบลสู่ กศน.ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส เเละพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อเเลกเปลี่ยนความรู้งานการศึกษาต่อเนื่อง เเละศึกษาดูงานเเละเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีย
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 3 กันยายน 2565 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ พร้อมด้วยบุคลากร ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนา กศน.ตำบลสู่ กศน.ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส เเละพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อเเลกเปลี่ยนความรู้งานการศึกษาต่อเนื่อง *** กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเเปรรูปผลไม้ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอบ้านค่าย ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เเละศึกษาดูงานเเละเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง *** ระบบการใช้น้ำอัจฉริยะ *** การผลิตสารชีวภัณฑ์ *** การปลูกผักไฮโตรโปนิกส์ *** การเเพทย์แผนไทย *** การฟื้นฟูสุขภาพด้วยนวัตกรรม ณ สวนสุภัทราเเลนด์ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง


.