หัวข้อข่าว : กศน.อำเภภอเสาไห้ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนา กศน.ตำบลสู่ กศน.ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส เเละพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อเเลกเปลี่ยนความรู้การจักการศึกษาขั้นพื้นฐาน เเละศึกษาดูงานเเละเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ กศน.ตำบ
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 2 กันยายน 2565 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ พร้อมด้วยบุคลากร ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนา กศน.ตำบลสู่ กศน.ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส เเละพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อเเลกเปลี่ยนความรู้การจักการศึกษาขั้นพื้นฐาน *** การจัดระบบงานทะเบียน *** การจัดห้องเรียนออนไลน์ ณ กศน.อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เเละศึกษาดูงานเเละเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ กศน.ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ***เเนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส กศน. ณ กศน.ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


.