หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนา กศน.ตำบลสู่ กศน.ตำบล ๕ ดีพรีเมี่ยมพลัส เเละพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเเลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยเเละกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน เเละเเลกเ
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 1 กันยายน 2565 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ พร้อมด้วยบุคลากรวันที่ 1 กันยายน 2565 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ พร้อมด้วยบุคลากร ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนา กศน.ตำบลสู่ กศน.ตำบล ๕ ดีพรีเมี่ยมพลัส เเละพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อเเลกเปลี่ยนความรุ้เกี่ยวกับการการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยเเละกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน *** การจัดกิจกกรมส่งเสริมการอ่านเเละการเรียนรู้ *** การพัฒนาห้องสทุด เพื่อเป็นเเหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอขลุง เเละ กศนอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอขลุง เเละ กศนอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี


.