หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนา กศน.ตำบลสู่ กศน.ตำบล ๕ ดีพรีเมี่ยมพลัส เเละพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ พร้อมด้วยบุคลากร โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนา กศน.ตำบลสู่ กศน.ตำบล ๕ ดีพรีเมี่ยมพลัส เเละพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย โดยมี นางนงนุช ไทภักดี ผู้อำนวยการ กศน.เฉลิมพระเกียรติ เเละนายปกรณ์ บริบูรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เเนวทางการปฏิบัติ กศน. 5 ดีพีเมียม ระดับจังหวัดสระบุรี ณ กศน.อำเภอเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.