หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 5 กันยายน 2565 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ…. ณ โรงแรม เอ็น พี เเมนดาริน เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


.