หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ พร้อมด้วยบุคลากร ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้โดยมี นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่นิเทศติดตามการสอบในครั้งนี้ ณ สถานที่สอบ ณ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.