หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ เข้าร่วมประชุมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ เข้าร่วมประชุมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.