หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ มอบหมายให้ บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเเสดงความจงรักภักดีเเละเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน ณ บริเวณศูนย์เเข่งขันเรือยาวประเพณี เเละบริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.