หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ จัดทำสื่อวีดีโอ การผลิตสารคดีสั้น เรื่อง"สูงวัย ใจสมาร์ท"
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ มอบหมายให้บุคลากร จัดทำสื่อวีดีโอ การผลิตสารคดีสั้น เรื่อง"สูงวัย ใจสมาร์ท"ให้กับประชาชนผู้สูงอายุ ณ กศน.อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.