หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ โครงการซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ เข้าร่วมโครงการซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ของ นางปราณี นิลเกิด เเละร่วมปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย บ้านเลขที่ 99 ม.4 ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.