หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความสามัคคี และหน้าที่ความรับผิดชอบ
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ มอบหมายให้บุคลากร ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความสามัคคี และหน้าที่ความรับผิดชอบ ณ บริเวณหน้าอาคาร กศน.อำเภอเสาไห้ ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.