หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ ดำเนินการสอบเก็บคะเเนนกลางภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น เเละมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ มอบหมายให้บุคลากร ดำเนินการสอบเก็บคะเเนนกลางภาค ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น เเละมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ กศน.ตำบล 12 ตำบล มีมาตรการในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


.