หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ จัดอบรมอาสาสมัคร กศน. เพื่อชี้เเจงเเนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและสมัครใจทำงานเพื่อสังคมในด้านการศึกษา ได้รับการฝึกอบรมก่อนได้รับการแต่ง ตั้งให้เป็นอาสาสมัคร กศน.
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ พร้อมด้วยบุคลากร จัดอบรมอาสาสมัคร กศน. ทั้ง 12 ตำบล ตำบลละ 3 ท่าน เพื่อชี้เเจงเเนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและสมัครใจทำงานเพื่อสังคมในด้านการศึกษา ได้รับการฝึกอบรมก่อนได้รับการแต่ง ตั้งให้เป็นอาสาสมัคร กศน. ณ กศน.อำเภอเสาไห้ ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.