หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลทั้ง 12 ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ได้มีมาตราการการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ กศน.ตำบลทั้ง 12 ตำบล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.