หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ จัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2565 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเสาไห้ พร้อมบุคลากร ครู กศน.อำเภอเสาไห้ เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี โดยมีลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจาก กศน.อำเภอเสาไห้ กศน.อำเภอหนองแซง และ กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 33 คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กศน.อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.