หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ เข้าร่วมโครงการค่ายลูกเสือจิตอาต้านภัยยาเสพติด
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ พร้อมด้วยบุคลากร นางวัชรี คุยนา ครู กศน.ตำบลต้นตาล นางไมล์ตรี ศรีสุวรรณภูมิ ครู กศน.ตำบลเสาไห้ นางสาวมณีรัตน์ อริเดช ครู กศน.ตำบลเมืองเก่า นายวุฒิ ผ่องสนาม ครู กศน.ตำบลสวนดอกไม้ เเละนายถนอม สุทธิสุข ครู กศน.ตำบลบ้านยาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายลูกเสือจิตอาต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือปากช่องเเคมป์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


.