หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2564 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ พร้อมด้วย นางกมลทิพย์ หมายมั่นสมสุข ครูชำนาญการพิเศษ เเละนางสาวศุภธิดา กาวิละ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี เปิด-ปิด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ซึ่งผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินตำแหน่ง พร้อมทั้งสามารถออกแบบภาระงานในหน้าที่ให้ตรงกับตำแหน่งวิทยฐานะและข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)


.