หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ ศส.ปชต. และเครือข่าย ช่วยเหลือสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายยกองค์การบริหารส่วนตำบล
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์พร สุมาลัย ครู กศน.ตำบลศาลารีไทย นางสาวพีรภาว์ ขาวอุไร ครู กศน.ตำบลงิ้วงาม นางสาวสุจิตรา สุดสายเนตร ครู กศน.ตำบลท่าช้าง นางจินตนา หาญลคร ครู กศน.ม่วงงาม นางจินตนา หาญลคร ครู กศน.ตำบลม่วงงาม และนายชนกนันท์ บัวผัน ครู กศน.ตำบลเริงราง เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ ศส.ปชต. และเครือข่าย ช่วยเหลือสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายยกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี


.