หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ เข้ารับการประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ มอบหมายให้ นางสาวศุภธิดา กาวิละ ครูผู้ช่วย เข้ารับการประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.