หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ รับการประเมินการเตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตเปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ พร้อมด้วยบุคลากร รับการประเมินการเตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตเปิดเรียนของ กศน.อำเภอเสาไห้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ในการเตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตเปิดเรียนของ กศน.อำเภอเสาไห้ โดยมี นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธารในการประเมิน และคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.