หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบ On-site ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.