หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ ประชุมบุคลกรเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 11.00 น.) นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ ประชุมบุคลกรเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ กศน.อำเภอเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.