หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ เข้าร่วมประชุมเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ เข้าร่วมประชุมเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม ณกศน.อำเภอสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.