หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ นำนักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มที่ 2 (Pfizer)
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเสาไห้ มอบหมายให้ นางสาวมณีรัตน์ อริเดช ครู กศน.ตำบลเมืองเก่า นำนักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มที่ 2 (Pfizer) ณ โรงเรียนเสาไห้ “ วิมลวิทยานุกูล ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.