หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการจัดทำแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2564 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการจัดทำแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเขาใหญ่ศีรีธารทิพย์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา


.