หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ มอบวุฒิบัตรให้กับบุคลกรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ฯ
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ มอบวุฒิบัตรให้กับบุคลกรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ฯ ณ กศน.อำเภอเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.