หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ มอบโล่รางวัลให้กับครู กศน.ตำบล ที่มีนักศึกษาเข้าสอบปลายภาค ร้อยละ 80 ขึ้นไป ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ มอบโล่รางวัลให้กับครู กศน.ตำบล ที่มีนักศึกษาเข้าสอบปลายภาค ร้อยละ 80 ขึ้นไป ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ กศน.อำเภอเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.