หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ เข้าร่วมรับชมการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 13-14 กันยายน 2564 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ มอบหมายให้ นางกมลทิพย์ หมายมั่นสมสุข ครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวศุภธิดา กาวิละ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมรับชมการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา รับชมผ่านทาง ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Fanpage Facebook ของกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ สำนักงาน กศน.


.