หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์ (Google Meet)
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลทั้ง 12 ตำบล จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์ (Google Meet) ณ กศน.ตำบลทั้ง 12 ตำบล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.