หัวข้อข่าว : ประชุมประจำสัปดาห์
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 6 สิงหาคม 2564 กศน.ตำบลโคกงาม เข้าร่วมประชุมประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอด่านซ้าย โดย นาย กิตติพงษ์ โกษาจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอด่านซ้าย ประธานในการประชุม มอบหมาย ภาระกิจ ประจำเดือน สิงหาคม เพื่อให้บุคคลากรนำไปปฏิบัติ และติดตาม ผลการดำเนินงาน


.