หัวข้อข่าว : คณะกรรมการประกวดแข่งขันอ่านร้อยแก้ว
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


เมื่อวันที่1 กรกฎาคม 2564 นายมนพ ขวัญดี ผูอำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นายคูไซมะ มะแซ น.ส.ซามีฮ๊ะ สาและ น.ส.สุไรยา ดอละ ครูผู้ช่วย ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดแข่งขันอ่านร้อยแก้ว ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้สู่เมืองนักอ่าน โดยนักศึกษาได้ส่งผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอรือเสาะ


.