หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบ Google Meet
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ มอบหมายให้บุคลากร นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบ Google Meet ณ กศน.ตำบลทั้ง 12 ตำบล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.