หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ พร้อมด้วย นางกมลทิพย์ หมายมั่นสมสุข ครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวศุภธิดา กาวิละ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี


.