หัวข้อข่าว : ประชุมประจำเดือน พ.ค.64
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางริสา วัฒนะรัตน ์ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคีรีมาศ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุม ประจำเดือนบุคลากร กศน.อำเภอคีรีมาศ ครั้งที่ 5/2564 ผ่าน Application ZOOM Cloud Meeting เพื่อแจ้งข้อราชการ นโยบายและจุดเน้นของ สำนักงาน กศน. พร้อมทั้งรวมกันวางแผนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษา ตามอัธยาศัย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และติดตาม การดำเนินงานร่วมกัน ณ กศน.อำเภอคีรีมาศ และ กศน.ตำบลในสังกัด


.