หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ เข้าร่วมประชุมกำกับดูแลและนิเทศงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือน เมษายน 2464 ครั้งที่ 6/2564
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 1 เมษายน 2564 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ มอบหมายให้ นางวัชรี คุยนา ครู กศน.ตำบลต้นตาล เข้าร่วมประชุมกำกับดูแลและนิเทศงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือน เมษายน 2464 ครั้งที่ 6/2564 ณ เทศบาลต้นตาล - พระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.