หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2564 น. นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ นายชนกนันท์ บัวผัน ครู กศน.ตำบลเริงราง เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ บ้านทิพย์สวนทอง จังหวัดสมุทรสงคราม


.