หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบการดำเนินงานการเงิน/บัญชี พัสดุ และงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและต่อเนื่องของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ มอบหมายให้บุคลากร ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบการดำเนินงานการเงิน/บัญชี พัสดุ และงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและต่อเนื่องของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี โดยมี นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางชริยา คงสมพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.