หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ มอบหมายให้บุคลากร ต้อนรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ในการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 กศน.ตำบลเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.