หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลมืองเก่า จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรการทำน้ำพริกสมุนไพร จำนวน 15 ชั่วโมง
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ มอบหมายให้ นางสาวมณีรัตน์ อริเดช ครู กศน.ตำบลมืองเก่า จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรการทำน้ำพริกสมุนไพร จำนวน 15 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลเมืองเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.